X
شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۴۶ ۵
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستانها   بین الملل   وزارتخانه  
 معدن   تجارت   آموزش و پژوهش   استان  
 صنعت   شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها  
 طبقه بندی نشده   اطلاعیه ها  
چچ
بکار گیری زندانیان بعنوان نیروی کار در صنایع استان

بکار گیری زندانیان بعنوان نیروی کار در صنایع استان

بکار گیری زندانیان بعنوان نیروی کار در صنایع استان

بکار گیری زندانیان بعنوان نیروی کار در صنایع استان

بکار گیری زندانیان بعنوان نیروی کار در صنایع استان
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ، حسین حاجی بگلو که صبح پنج شنبه به اتفاق وحدت مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی از زندان مرکزی بجنورد بازدید نمودند در جلسه با مدیر کل زندان های خراسان شمالی از استفاده زندانی هایی که توان کار دارند به عنوان نیروی کار در صنایع و شهرکهای صنعتی استان استقبال نمودند.
پنج شنبه : ۱۴۹۰/۰۲/۰۹
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 10.478788057963
Query time: 9.7436463038127