X
پنجشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۳۳ ۱۱۵
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستانها   بین الملل   وزارتخانه  
 معدن   تجارت   آموزش و پژوهش   استان  
 صنعت   شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها  
 طبقه بندی نشده   اطلاعیه ها  
چچ
اطلاع رسانی آزادسازی پهنه های اکتشافی استان

اطلاع رسانی آزادسازی پهنه های اکتشافی استان

اطلاع رسانی آزادسازی پهنه های اکتشافی استان

با عنایت به نامه شماره 71941/60 مورخ 08/03/1400 مدیر کل محترم دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، پهنه های اکتشافی استان خراسان شمالی در مورخ 24/03/1400 ، آزاد و امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر با رعایت تمامی دستورالعمل‌های معتبر و از طریق صفحه کاربری هر شخص میسر است. برنامه زمانبندی آزادسازی پهنه های اکتشافی کشور به شرح ذیل می باشد:

با عنایت به نامه شماره 71941/60 مورخ 08/03/1400 مدیر کل محترم دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، پهنه های اکتشافی استان خراسان شمالی در مورخ 24/03/1400 ، آزاد و امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر با رعایت تمامی دستورالعمل‌های معتبر و از طریق صفحه کاربری هر شخص میسر است. برنامه زمانبندی آزادسازی پهنه های اکتشافی کشور به شرح ذیل می باشد:

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 8.6174799601237
Query time: 7.8822786013285